Niet EU-klant, u koopt tax-free op de website. U moet uw invoerbelastingen en lokale BTW bij levering betalen in uw land van verblijf. EU-klant, BTW wordt toegevoegd tijdens de validatie van uw winkelwagen volgens uw land van verblijf.
Winkelmand

Privacybeleid

Privacybeleid
Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

GG Dis Sàrl, RC B 259933, gevestigd te 77 route d'Arlon, L-8311 Capellen, Groothertogdom Luxemburg, exclusief distributeur van het merk The Ne Return in Europa.

1.Verzamelen van informatie
We verzamelen informatie wanneer u zich registreert op onze site, wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet, meedoet aan een wedstrijd en/of wanneer u uitlogt. De verzamelde informatie omvat uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en/of creditcardgegevens. Daarnaast ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, software en hardware, en de pagina die u opvraagt.

2. Gebruik van informatie
Alle informatie die we van u verzamelen kan gebruikt worden om:
- De commerciële relatie tussen GG Dis Sàrl en de klant te beheren (inclusief handelingen met betrekking tot bestellingen, leveringen en retouren, transacties, betalingen en facturen, klachten, enz.)
- Uw ervaring te personaliseren en te voldoen aan uw individuele behoeften
Gepersonaliseerde reclame-inhoud aanbieden
-Onze website verbeteren
-Verbeteren van de klantenservice en ondersteuningsbehoeften
-U per e-mail contacteren
-Een wedstrijd, promotie of onderzoek organiseren
-statistieken voor publieksmeting en marketingonderzoek uitvoeren

3. Bewaartermijn van de gegevens
The Net Return bewaart de gegevens gedurende een periode van 5 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of prospect. De periode begint ofwel bij de laatste bestelling, de laatste verbinding met de klantenrekening, het laatste telefoontje naar de klantenservice of het versturen van een e-mail naar de klantenservice. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd. Niettemin kunnen gegevens die het bewijs van een recht of een overeenkomst mogelijk maken, of die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

4. Online bedrijfsprivacy
Wij zijn de enige eigenaars van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan wat nodig is om te reageren op een verzoek en/of transactie, zoals het verzenden van een bestelling.

5. Openbaarmaking aan derden
Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden.
Wij geloven dat het nodig is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, of wanneer we verplicht zijn om dit te doen door de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

6. Bescherming van informatie
Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Wij gebruiken geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.
- Gebruik van cookies?
Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren terugkerende bezoekers. Daarnaast verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door de interesses van de gebruiker te volgen en te richten. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.
- Verwijdering van cookies
De gebruiker kan te allen tijde de op zijn terminal opgeslagen cookies uitschakelen. Om dit te doen, hoeft hij enkel de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. Deze deactivering zal echter tot gevolg hebben dat de toegang tot bepaalde functionaliteiten van de site die de gebruiker in staat stellen de door GG Dis Sàrl aangeboden diensten te personaliseren, wordt verhinderd.

7. Uitschrijven
De gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die hem/haar betreffen. De gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze klantendienst: info@thenetreturneurope.eu
De gebruiker kan zijn persoonsgegevens ook wijzigen vanuit de klantenzone.

8. Toestemming Door
onze site te bezoeken, stemt u in met ons privacybeleid.
x