Niet EU-klant, u koopt tax-free op de website. U moet uw invoerbelastingen en lokale BTW bij levering betalen in uw land van verblijf. EU-klant, BTW wordt toegevoegd tijdens de validatie van uw winkelwagen volgens uw land van verblijf.
Winkelmand

The Net Return

Home Series V2-montage


Montage-instructies

 

Houd er rekening mee dat:

Bij gebruik van The Net Return "Pro Series" voor voetbal, basebal, softbal en lacrosse beperkt hoog gras de afstand van de terugslag van de bal. De "Pro-serie" wordt het best gebruikt op veldgras, kort gras, opritten, sportvloeren, enz. Hoe gladder het oppervlak, hoe verder de bal zal terugkeren. Bij gebruik buitenshuis wordt aanbevolen om de basis van het frame te verzwaren (zandzakken) of vast te zetten om stabilisatie tegen de wind te bieden. Gebruik binnenshuis vereist geen stabilisatie van de basis, tenzij gewenst. Het Net Return sportnet "Pro Series" kan zowel binnen als buiten worden gebruikt - bij alle weersomstandigheden. Het enige voorbehoud bij gebruik van The Net Return buitenshuis, langdurige blootstelling aan direct zonlicht zal de kleur van de hoes doen vervagen. Het wordt aanbevolen om The Net Return op te bergen in de meegeleverde duffel zak wanneer deze niet in gebruik is. 

Assembly Instructions

Download Home Series V2-montage

Please Note:

When using The Net Return “Pro Series” for Soccer, Baseball, Softball and Lacrosse high grass limits the distance of the ball return. The “Pro Series” is best utilized on Field Turf, Short Grass, Driveways, Gym Floors, etc. The smoother the surface the farther the ball will return. When using outdoors, it is recommended that the base of the frame be weighted (sandbags) or staked to provide stabilization from the wind. Indoor use does not require stabilization of the base, unless desired. The Net Return “Pro Series” sport net can be used indoors or outside – in all types of weather. The one caveat when using The Net Return outdoors, extended periods exposed to direct sunlight will fade the sleeve color. It is recommended when not in use to store The Net Return in the provided duffle bag. If you are going to use The Net Return for extended periods in direct sunlight try our Trek7 UV sleeve Protection Spray. This will protect the sleeve from color fade.

x